>

  Opieka nad grobami
   Oferta obejmuje porządkowanie grobu i jego otoczenia.
  Sprzątamy grób z liści, śniegu, błota. Usuwamy ususzone kwiaty,
  wypalone znicze. Wokół grobu usuwamy chwasty, trawę, gałęzie.
  Nagrobek myjemy, usuwamy rozlany wosk ze zniczy.

  Dodatkowymi pracami które możemy wykonać po ustaleniu z
  Państwem są:
  - uzupełnienie żwirku
  - ułożenie świeżej trawy z rolki
  - odświeżenie napisów na pomniku
  - prace murarskie
  - odnowienie ławki, lub zrobienie nowej
  Wykonamy dla Państwa każdą dodatkową usługę.
 
  Na zakończenie prac zapalamy znicz.

  Po wykonaniu prac sporządzamy dokumentację fotograficzną na
  podstawie której rozliczamy się z Państwem.

  Możemy zaproponować Państwu okazjonalną usługę lub stałą
  współpracę - odwiedziny raz w roku, usługę miesięczną, usługę
  kwartalną lub usługę co pół roku.
 

                  Zapraszamy do kontaktu.


  
 
 

APM Serwis
tel: 516 516 236

biuro@apmserwis.pl
www.apmserwis.pl

APM Serwis - profesjonalne usługi sprzątające, sprzedaż środków i urządzeń do sprzątania, dystrybutor produktów ENZIM, CHEMSPEC, GHIBLI & WIRBEL
tel: 516 516 236 ; 501 504 324  www.apmserwis.pl  biuro@apmserwis.pl    
facebook.com/APMSERWIS   www.enzimmzowsze.pl   www.chemspecmazowsze.pl